Özel İdareler

 

10549

 

ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13201

 

AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ

11125

 

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR Y...

14218

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMEL

10884

 

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKIND...

4689

 

DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMAS...

4821

 

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

11767

 

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

12456

 

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK

9620

 

İÇMESUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK (7

9530

 

İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

13619

 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ İLE SİVİL SAVUNMA ARAMAVE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ NORM KAD...

11369

 

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

12186

 

İL ÖZEL İDARELERİNDE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

4680

 

İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN KURDUKLARI BİRLİKLER İLE BUNLA...

9521

 

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ

8080

 

İLLER BANKASI JEOTERMAL ENERJİ TESİSİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT YÖNETMELİK

7510

 

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

11340

 

KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

11364

 

KAÇAK PETROLÜN YAKALANMASI HALİNDE İHBAR EDENLERE VE YAKALAYAN KAMU GÖREVLİLERİNE İKRAMİYE ÖDENMESİ.

10027

 

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

12241

 

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

10334

 

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

200610970

 

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13400

 

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

8323

 

KORUMA, UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI, PROJE BÜROLARI İLE EĞİTİM BİRİMLERİNİN KURULUŞ, İZİN, ÇALIŞM...

8322

 

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

4686

 

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ ÖDENEKLERİNİN ÖDENME USULÜ, KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI VE İHTİYAR HEYE...

7332

 

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

14417

 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

14785

 

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE İÇİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

10003

 

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

11509

 

MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

13187

 

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

4685

 

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

24086

 

MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV YÖNETMELİĞİ

4886

 

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

4877

 

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

13521

 

SINIR TİCARET MERKEZLERİNİN FİZİKİ OLARAK DÜZENLENMESİ, EŞYA VE STOK KONTROLLERİNİN YAPILMASI İLE B...

13536

 

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

8045

 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK

12365

 

TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK

9694

 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

10189

 

YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLA...

20047114

 

HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN...

12242

 

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

4997

 

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ

11217

 

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖ...

14432

 

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

14012

 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

4875

 

HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYETDURUMLARINA A...

10300

 

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4393

 

HAZİNE GARANTİLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÖDEMELERİN ÜSTLENİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAK...

9813

 

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

14088

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

4619

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

10667

 

KALKINMA AJANSLARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

12584

 

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

4121

 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE İLİŞKİN PROGRAM VE PROJELERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DEVLET PLANLAMA TEŞ...

10691

 

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

10205

 

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

8182

 

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

11282

 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ

9171

 

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI

5375

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ

11189

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN, VAKIFLARIN VE ÖZEL TİYATROLARIN PROJ...

9549

 

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

10671

 

MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ

4794

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

9814

 

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASL...