Köyler

 

214231

 

HAZARDA VE SEFERDE ASKERE GİDENLERİN AİLELERİNE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 71, 72, 73 ÜNCÜ MADD...

979637

 

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

9262

 

3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGU...

13630

 

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE EL KONULARAK MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN SAİR EŞYALARLA İLGİ...

5432

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

11191

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YE...

5440

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 31, 32 VE 33’NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

10549

 

ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

14776

 

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ

4905

 

AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

4904

 

AFETLER SEBEBİYLE EDİNİLEN BİNA ARSA VE ARAZİLERDEN ARTA KALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNET...

4903

 

AFETLERİN GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN TEMEL KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

5408

 

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

14656

 

AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİNDE BİRİM FİYAT USULÜ İLE HİZMET ALIMLARINA DAİ...

13995

 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞ

5187

 

ARICILIK YÖNETMELİĞİ

9560

 

AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI ...

5411

 

AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

7257

 

BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK YÖNETMELİĞİ

9286

 

BAĞ-KUR SİGORTALILARININ ÖDEMEK ZORUNDA BULUNDUKLARI PRİMLERİN HESAPLANMASI, ÖDENMESİ VE TAHSİLİ US...

10545

 

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

4997

 

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ

4077

 

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ

13289

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU GELİRLERİNİN TARH, TEBLİGAT, TAHAKKUK, TAHSİLÂT USUL VE ESAS...

13594

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

4736

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİ

4464

 

CAMİ YAPTIRACAK VEYA ONARACAK DERNEKLERE VE KÖYLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

13484

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

8057

 

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

10884

 

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKIND...

4104

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA İDARE OLUNAN CAMİ VE MESCİTLERDEKİ TEBERRÜKÂT EŞYASI HAKKINDA YÖNETM...

5726

 

ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

5414

 

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖ...

4572

 

GEÇİCİ VE GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARININ ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI RUHSATSIZ SİLAHLARIN TESLİMİ VE RUH...

5415

 

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI ÖZEL HESAP YÖNETMELİĞİ

4082

 

GENEL NÜFUS SAYIMI SAYIM KOMİTELERİ VE BÜROLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

12383

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

11385

 

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

7265

 

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

14691

 

İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

7510

 

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

11748

 

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

11767

 

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4731

 

KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

4730

 

KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

10809

 

KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UY...

4729

 

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

10691

 

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

9484

 

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

4419

 

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN TESPİTİ, İNCELEME KORUNMA KARARLARININ ALINMASI VE KALDIRILMASINA İLİ...

11268

 

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ YÖNET...

11269

 

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ

10275

 

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMLARI KAPSAMINDA YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILACAK HİBE BAŞVURULA...

9344

 

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ

4576

 

KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ

4686

 

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ ÖDENEKLERİNİN ÖDENME USULÜ, KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI VE İHTİYAR HEYE...

11282

 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ

14417

 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

5057

 

MERA YÖNETMELİĞİ

10671

 

MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ

13730

 

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

4772

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

5407

 

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ

4771

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

979637

 

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

5441

 

ORMAN EMVALİNİN İSTİHSALİNE AİT YÖNETMELİK

6969

 

ORMAN KANUNU’NUN 84 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

9767

 

ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

5433

 

ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇCIKLARDAN SAHİPLERİNİN FAYDALANMA ŞEKİL VE ESASLARI HAKK...

5443

 

ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEYENLERE VERİLECEK İZİNLERE AİT YÖNETMELİK

4882

 

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

4634

 

SINIR ANLAŞMAZLIĞI, MÜLKİ AYRILMA VE BİRLEŞME İLE KÖY KURULMASI VE KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

14255

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE Aİ...

5193

 

SUNİ TOHUMLAMA,TABİİ TOHUMLAMA, OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA...

9212

 

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN TESCİLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER, BAŞVURMA VE UY...

7175

 

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA TARIMSAL FAALİYETTE ...

4637

 

TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLAR.

4375

 

TOPLU KONUT KREDİLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

7226

 

YERLI VE YABANCI AVCILARIN AV TURIZMI KAPSAMINDA AVLANMALARINA İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖ...

4995

 

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK