İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANDI

 

        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği İçişleri Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuş olup kurul ile ilgili çalışmaları ve değerlendirmeleri yapmak üzere Müsteşar Yardımcısı Vekili Sayın Ömer DOĞANAY’ın başkanlığında 31 Mayıs 2016 Salı günü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü toplantı salonunda toplantı yapılmıştır.