Genel Yönetmelikler

 

11218

 

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ

4684

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

9763

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULL...

4686

 

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ ÖDENEKLERİNİN ÖDENME USULÜ, KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI VE İHTİYAR HEYE...

10003

 

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

11509

 

MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

13187

 

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETM

4685

 

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

24086

 

MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV YÖNETMELİĞİ

13323

 

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

14290

 

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA YÜRÜTÜLEN BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE DEVLET PLANLAMA...

20046801

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ

200915188

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

8712197

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

200610932

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

85105

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMEL

9912647

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK

4422

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜNYESİNDE AÇILACAK HUZUREVLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA .

14387

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ İÇİNDE KODLU ...

4884

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA ESAS VE USU...

13447

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖN...

9763

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULL...

12591

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPACAKLARI MAL VE MALZEME TALEPLERİNE İLİŞK

4426

 

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILAN KADIN KONUKEVLERİ YÖNETMELİĞİ

12916

 

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

12920

 

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

12917

 

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4713

 

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

12918

 

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞ

4714

 

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

12911

 

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4712

 

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

12919

 

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

12766

 

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

4716

 

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZE...

13010

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (e) BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLARDA UYGULANAC

14742

 

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

20059207

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

4633

 

ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILAMAYACAK DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN YOK EDİLMESİ USUL VE...

20059668

 

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI ...

946407

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK İŞLETMELİRİNİN YÖNETİMİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKIND..

12847

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ HAZİNE GARANTİSİ OLMAKSIZIN HİBE HARİÇ DIŞ İMKÂN SAĞLAMASINA İZİN VER