Belediyeler

 

85540

 

BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ

20047114

 

HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN...

4675

 

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİ...

4676

 

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULA...

9261

 

2981 SAYILI KANUNA GÖRE KURULMASI ÖNGÖRÜLEN YEMİNLİ ÖZEL TEKNİK BÜROLAR YÖNETMELİĞİ

9263

 

3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUN GEREĞİ

9262

 

3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGU...

13618

 

4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIŞ FİNANSMAN SAĞLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

5432

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

11191

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK

5440

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 31, 32 VE 33’NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

7076

 

ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

200611320

 

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

10549

 

ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

4905

 

AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

4904

 

AFETLER SEBEBİYLE EDİNİLEN BİNA ARSA VE ARAZİLERDEN ARTA KALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNET..

5408

 

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

9637

 

ALAN YÖNETİMİ İLE ANIT ESER KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÖNETİM ALANLARININ BELİRLENMESİNE

12459

 

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ

4358

 

ALTYAPILI ARSA ÜRETİMİ VE BU ARSALARIN TAHSİS YOLUYLA SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

11401

 

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

12604

 

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

7118

 

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

12290

 

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

12242

 

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13887

 

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

14344

 

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

14390

 

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE

5411

 

AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

11969

 

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

13201

 

AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ

13430

 

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

10545

 

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

4997

 

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ

4077

 

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ

13077

 

BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

4895

 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN MAHALLİ İDARELERE YAPILACAK YARDIMLAR

4361

 

BELEDİYE ARSALARl ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETME...

10713

 

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

9529

 

BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

4690

 

BELEDİYE TAHSİLAT YÖNETMELİĞİ

11125

 

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR Y...

11244

 

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

4896

 

BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI YARDIM YÖNETMELİĞİ

9464

 

BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK

10697

 

BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13594

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

8061

 

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİ

14645

 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİ...

14218

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

4736

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİ

4673

 

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA 3030 SAYILI KANUN’UN UYGULANMASI İLE İLGİLİ Y...

10397

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMEL

10589

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ

9078

 

CAMİLERİN BAKIM ONARIM TEMİZLİK VE ÇEVRE TANZİMİ YÖNETMELİĞİ

12611

 

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

12587

 

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK

11217

 

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖ...

14432

 

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

14329

 

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANM...

14012

 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

10884

 

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKIND...

4801

 

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARI YÖNETMELİĞİ

6304

 

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

6804

 

DEVLET KONUK EVLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

4689

 

DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMAS...

12240

 

DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

5712

 

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

5532

 

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

4885

 

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

12557

 

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11965

 

ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİ

6547

 

ETİKET, TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ

4890

 

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

12926

 

GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİ

5672

 

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

14280

 

GENEL BÜTÇE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

12456

 

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK

11100

 

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

5401

 

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

7322

 

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

4875

 

HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYETDURUMLARINA A...

12188

 

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

11503

 

HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

10300

 

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

12812

 

HELİPORT YAPIM VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ (SHY-14B)

4912

 

HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI BAKIMI VE YÖNETİMİ İLE GEÇİT BEKÇİLERİNİN GÖREVLERİNE AİT YÖNET

4414

 

HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

7265

 

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

9813

 

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

14395

 

İÇ SULARDA ÇALIŞAN GEMİ VE İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

9380

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

4684

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

14088

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

4619

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

9620

 

İÇMESUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK (79/8...

4680

 

İL ÖZEL İDARELERİ , BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN KURDUKLARI BİRLİKLER İLE BUNLA...

9521

 

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİ

4754

 

İLLER BANKASI İÇMESUYU PROJESİNE AİT ŞEHİR VE KASABA İÇMESUYU PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT YÖN

8080

 

İLLER BANKASI JEOTERMAL ENERJİ TESİSİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT YÖNETMELİK

4749

 

İLLER BANKASI YAPI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

4878

 

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAK...

4876

 

İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN F...

7510

 

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

14416

 

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ

11694

 

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

11767

 

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4731

 

KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

4730

 

KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

4729

 

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

10667

 

KALKINMA AJANSLARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

12584

 

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

4121

 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE İLİŞKİN PROGRAM VE PROJELERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DEVLET PLANLAMA TEŞ...

10027

 

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

12241

 

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

10334

 

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

10691

 

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

200610970

 

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

10205

 

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

12461

 

KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK

     

13400

 

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

4702

 

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİ

8182

 

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

13108

 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

4701

 

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI YÖNÜNDEN, YOLUN YAPISINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ ÇALIŞMALARDA ...

8132

 

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

10687

 

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

9844

 

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ

4897

 

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİ

9484

 

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

4901

 

KONTROL YÖNETMELİĞİ

9171

 

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI, ...

8322

 

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

4419

 

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN TESPİTİ, İNCELEME KORUNMA KARARLARININ ALINMASI VE KALDIRILMASINA İLİ...

11197

 

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

4109

 

KURBAN HİZMETLERİNİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

10122

 

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ

7259

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KORUMA BÖLGE KURULLARI ÇALIŞMALARI İLE KORU

11189

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN, VAKIFLARIN VE ÖZEL TİYATROLARIN PROJ...

9549

 

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİ

6364

 

KÜTLE ÖLÇÜLERİNİN İMALAT, MUAYENE VE DAMGALAMA ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

7332

 

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

13744

 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

14417

 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

10003

 

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

11509

 

MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞ

13187

 

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

4685

 

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

24086

 

MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV YÖNETMELİĞİ

10757

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YURTİÇİ PAZARLAMA VE SA...

5085

 

MERA HİZMETLERİNE DAİR ÖZEL ÖDENEĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

5057

 

MERA YÖNETMELİĞİ

10671

 

MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ

4782

 

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

13730

 

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

5407

 

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ

4794

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

9814

 

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASL

11590

 

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

13352

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

11910

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

6969

 

ORMAN KANUNU’NUN 84 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

14325

 

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

11198

 

ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

4886

 

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

11004

 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ DAMGA YÖNETMELİĞİ

6381

 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

6365

 

ÖLÇÜLER VE AYAR İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

13659

 

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİ

4191

 

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

4854

 

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

4426

 

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILAN KADIN KONUKEVLERİ YÖNETMELİĞİ

12317

 

ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

4428

 

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNET...

13233

 

ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

4880

 

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

9836

 

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

4877

 

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

4882

 

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

12287

 

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL

4883

 

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

4634

 

SINIR ANLAŞMAZLIĞI, MÜLKİ AYRILMA VE BİRLEŞME İLE KÖY KURULMASI VE KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

14255

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE Aİ..

13973

 

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

7221

 

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

5087

 

SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ YÖNETMELİĞİ

5426

 

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

4586

 

T.C. EMEKLİ SANDIĞINCA AYLIK BAĞLANANLARA VERİLECEK TANITIM KARTI YÖNETMELİĞİ

5548

 

TACIR VE SANAYICILER TARAFINDAN ÜRETILEN MAL VE HIZMETLERIN AZAMI FIYAT TARIFELERININ DÜZENLENMES...

8034

 

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13536

 

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

7175

 

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA TARIMSAL FAALİYETTE ...

4660

 

TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK

8045

 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK

9084

 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

4637

 

TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLAR...

7557

 

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

11213

 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

9638

 

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB)

9145

 

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

4375

 

TOPLU KONUT KREDİLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4378

 

TOPLU KONUT TASARRUF SİSTEMİ VE KONUT KREDİLERİ YÖNETMELİĞİ

12365

 

TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK

9694

 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6591

 

TOPTANCI HALLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

6580

 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

5913

 

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLÎ HAVA SANAYİİMİZİN KURULMASI AMACI İLE İHDAS OLUNA

13113

 

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

14646

 

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL..

13942

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİLMEMESİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN YASAL UYARILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

12191

 

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

4663

 

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

12466

 

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ

4638

 

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BÜROLARI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

4667

 

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIM HAK...

11951

 

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4887

 

YAPI TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİ

10189

 

YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLA

12318

 

YAŞLI HİZMET MERKEZLERİNDE SUNULACAK GÜNDÜZLÜ BAKIM İLE EVDE BAKIM HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

7226

 

YERLI VE YABANCI AVCILARIN AV TURIZMI KAPSAMINDA AVLANMALARINA İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖ..

5100

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ

9845

 

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (76/160/AB)

4995

 

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK